Преглед на файлове

macOS build disabled for now

master
Phuntsok Drak-pa преди 1 година
родител
ревизия
423a7de841
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 6 реда
  1. +2
    -6
      .travis.yml

+ 2
- 6
.travis.yml Целия файл

@ -5,12 +5,8 @@ rust: nightly
matrix:
include:
- os: linux
- os: osx
osx_image: xcode9.3
before_install:
- rustup self uninstall
- curl https://sh.rustup.rs -sSf | sh -y
- rustup install nightly
# - os: osx
# osx_image: xcode9.3
script:
- cargo build --release

Зареждане…
Отказ
Запис